telit.etf.rs

Uvodni čas

Uvodni čas na predmetu Analiza i sinteza muzičkih signala biće održan u petak 14.10.2022. u 18h u sali 17. Nastava na predmetu će se odvijati uživo u terminima koji će biti dogovoreni na uvodnom času.

Predmet je moguće izabrati na modulu AVT iz grupe A ili kao ispit sa ostalih modula na svim ostalim modulima na master studijima. Za predmet su zaduženi nastavnici Dragana Šumarac Pavlović, Tatjana Miljkovič i Miloš Bjelić. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na dsumarac@etf.rs ili tm@etf.rs.

Oznake

Podeli sa prijateljima

Povezani članci

Login

Prijava na mailing liste