telit.etf.rs

Materijali i polaganje ispita

Sva obaveštenja, materijali sa nastave (koja je počela od prve nedelje i drži se u terminima po rasporedu), rezultati i informacije o ispitima, razni dokumenti o projektima i dodatnim materijalima dostupni su preko web strane predmeta na sajtu Katedre za telekomunikacije, kao i na mailing listi predmeta (https://lists.etf.bg.ac.rs/wws/info/13m031bsm).

Tokom ove školske godine polaganje ispita je moguće putem kolokvijuma (koji se može zameniti projektom + odbrana), i završnog ispita (koji se može zameniti izradom semestralnog rada + usmena odbrana). O svim detaljima se možete informisati sa prezentacije sa uvodnog predavanja, na časovima nastave ili kod predmetnih nastavnika.

Oznake ,

Podeli sa prijateljima

Povezani članci

Login

Prijava na mailing liste