ms Bojana Ćurčić | telit.etf.rs

telit.etf.rs

ms Bojana Ćurčić

ms Bojana Ćurčić

E-mail: curcic@etf.bg.ac.rs
Telefon:
Soba:
Konsultacije:

Biografija

Bojana Ćurčić je rođena 21.2.1993. godine u Beogradu. Završila je Osmu beogradsku gimnaziju, prirodno-matematički smer, sa odličnim uspehom. Elektrotehnički fakultet je upisala 2012. godine. Diplomirala je kao najbolji student na odseku za Telekomunikacije i informacione tehnologije, smer Radio komunikacija, 2016. godine sa prosečnom ocenom 9,67. Diplomski rad pod nazivom „Vizuelizacija fizičke arhitekture ZigBee mreže” odbranila je u septembru 2016. godine kod mentora prof. dr Aleksandra Neškovića sa ocenom 10. Master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na Modulu za sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije upisala je u oktobru 2016. godine. Položila je sve ispite sa prosečnom ocenom 10. Master akademske studije završila je odbranom rada „Realizacija serverskog modula za skladištenje i analizu podataka prikupljenih mobilnim uređajem sa ciljem rešavanja problema transporta kroz javne mobilne sisteme“ u septembru 2018. godine kod mentora prof. dr Aleksandra Neškovića sa ocenom 10. Doktorske akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na Modulu za Telekomunikacije upisala je u oktobru 2019. godine.

Login

Prijava na mailing liste